Dansskolans anvisningar och rekommendationer

Observera Danielas dansskolas nya anvisningar och rekommendationer

Våra anvisningar och rekommendationer är till för att hjälpa både elever och föräldrar att lära känna dansskolan och veta hur dansskolan önskar arbeta för att på bästa sätt främja elevens utveckling inom dans. 

ANMÄLAN

 • Ingen blir automatiskt anmäld till nästkommande termin, du måste göra en nyanmälan inför varje termin.
 • Plats reserveras i den ordning anmälningarna tas emot.
 • E-post påminner om kursstart.
 • Önskar du ej behålla platsen skall återbud lämnas omgående. Detta för att ge möjlighet åt elever på väntelista att deltaga.
 • Om en kurs är fullbokad kan du alltid ställa dig som reserv, dansskolan kontaktar dig om en ledig plats finns.
 • Efter tredje kurstillfället kan man inte längre anmäla sig till höstterminens danskurser.

LEKTIONER

 • Mobbning eller diskriminering är inte tillåten.
 • Klicka här för att se våra klädselrekommendationer. (kommer inom kort)
 • Föräldrar får närvara vid undervisningen inne i salen vid sista lektionen varje termin.
 • Filmning av danslektioner är inte tillåten förutom på öppna lektioner vid sista kurstillfället.
 • Koreografier som du lär dig under lektionerna lyder under upphovsrättslagen. Om du vill uppträda med dessa dansserier eller koreografier utanför skolan, ska du ovillkorligen be läraren om lov på förhand. Det är heller inte tillåtet att kopiera delar av en koreografi eller en serie från en lektion.
 • Dialog mellan föräldrar och dansskolan är viktigt för oss! – Vi ser gärna att Daniela har föräldrars telefonnummer och vice versa.  Vi vill gärna bli meddelade om barnen är sjuka eller av någon anledning inte kan vara med vid träning. Danielas telefon: 0738060757, mail info@danielasdansskola.se.
 • Dansskolan förbehåller sig rätten till ändringar av lärare eller tid om så blir nödvändigt.
 • Vi har en 14-års gräns på all vår gruppträning.

SOCIAL MEDIA

 • Vi på Danielas Dansskola fotar och filmar våra lektioner och shower för att dokumentera vår verksamhet. Detta publiceras i flera fall på vår hemsida och på våra sociala medier som Facebook och Instagram. Meddelar gärna oss om du önskar att du eller ditt barn inte skall medverka på foto/film som läggs ut på internet. Maila gärna till info@danielasdansskola.se.
 • Det är förbjudet att sprida videomaterial (t.ex. på internet), som har inspelats på lektioner eller på dansskolans evenemang, utan dansskolans tillstånd.

ALLMÄNT

 • Dansskolan ansvarar inte för elevernas personliga egendom.
 • Dansskolan i Karlsborg har inte försäkrat sina elever. Dessutom i Tibro, i samarbete med Vuxenskolan, är eleverna försäkrad.
 • Vänligen meddela din lärare om sjukdomar (t.ex. diabetes, epilepsi, astma) och rörelsehinder.
 • Det är förbjudet att använda rusmedel och alkohol i dansskola utrymmen.
 • I danssalarna får endast inneskor användas.

ÅLDERSINDELNING

 • Dansskolan rekommenderar att välja kurs efter barnets födelsedatum, ej kalenderår.
 • För att undervisningen ska bli så bra som möjligt är vi noga med att åldersindelningarna efterföljs.
 • Det är inte tillåtet att anmäla sig till en äldre grupp än den man tillhör. Uppflyttning till äldre grupper görs endast på godkännande och rekommendation av läraren.
 •  Barnen mår bäst av att skynda långsamt!