Schema HT 2015 – Karlsborg

Schema för höstterminen 2015!

info-anmalan

Höstterminen börjar v.36 och slutar v.49 med uppehåll måndagen den 28 sep (MåBra mässa) och onsdagen den 28 okt (Höstlov). Obs! Måndagen den 26 okt dansar vi som vanligt!

Alla kurser är 13 gånger om inget annat anges. Höstterminen avslutas med dansshow på Fästningsteatern.

Observera! Om du inte erhåller ett autosvar på din anmälan inom kort ber vi dig att försöka igen. Kollar gärna också att din e-mail adress är rätt i svars-mailet så slipper vi problem med det.

Måndagar

kl.16:40-17:10 Barnbalett född 10-11 fullt 800kr Daniela/Ajla
kl.17:10-17:55 Showdans fortsättning född 04-05 880kr Daniela/Ajla
kl.18:00-19:00 Zumba/Toning från 14år fullt 700kr Daniela
kl.19:00-20:00 Jazz Mellan född 01-02-03 fullt 980kr Daniela/Ajla

Onsdagar

kl.17:00-17:45 Balett nybörjare/Fortsättning född 07-08-09  850kr Lovisa/Daniela
kl.17:45-18:30 Showkids nybörjare/fortsättning född 08-09 fullt 850kr Lovisa/Daniela
kl.18:30-19:15 Showkids nybörjare/fortsättning född 06-07 fullt 850kr Lovisa/Daniela
kl.19:15-20:00 Showdans nybörjare född 04-05-06 880kr Lovisa/Daniela

Åldersindelning:

För att undervisningen ska bli så bra som möjligt är vi noga med att åldersindelningarna efterföljs.

Det är inte tillåtet att anmäla sig till en äldre grupp än den man tillhör. Uppflyttning till äldre grupper görs endast på godkännande och rekommendation av Daniela Cartela. Barnen mår bäst av att skynda långsamt!

Betalning
Terminsavgiften ska vara betalt innan den andra lektionen!
Betalning görs på Bankgiro nr: 633-9550 eller kontant vid första lektionen. Vid Bankgirobetalning MÅSTE elevens namn och kurs alltid anges som referens (meddelande).

Vid anmälan gäller hela kursavgiften och skall betalas även om frånvaro vid första lektion!

Betalningspåminnelse
Vid försenad inbetalning debiteras 50 kr i påminnelseavgift vid varje skriftlig betalningspåminnelse (Lag 1981:739). Efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso.

Prova på
Vill man ”prova på” första gågen kan man göra det i mån av plats och betalar då för den lektionen (80 kr) kontant innan lektionen. Detta dras av från kursavgiften om man vill fortsätta kursen.
OBS! För att ”prova på” ska man inte anmäla sig på hemsidan!!! Ingen ”prova på” efter tredje kursveckan!

Rabatter

Familjerabatt (Skrivna på samma adress)
– Dansa 3 kurser och få 3:e kursen till ½ priset (gäller den billigaste kursen).
– Dansa 4 kurser och få 4:e gratis (gäller den billigaste kursen).

Alla rabatter gäller bara för betalningen i tid (innan andra lektion).

Avbokning/Återbetalning:
Avbokning från kurs kan göras kostnadsfritt innan kursstart.
Från och med andra kurstillfället är anmälan bindade.
Avbokar man inte sin plats innan andra lektionen, står man kvar som anmäld och blir betalningsskyldig för hela kursen.
Betald kursavgift återbetalas enbart efter andra kurstillfället vid skada eller sjukdom som gör att man inte kan fullfölja kursen och då vid uppvisande av läkarintyg.
Annan frånvaro berättigar inte till återbetalning av kursavgiften.
Danielas Dansskola förbehåller sig rätten till sammanslagning av grupper, ändringar av dag eller tid om så blir nödvändigt. Minimum 10 elever per grupp!

Lokal:
Moliden (”pingisrummet”)
Se bilder på lokal och karta

Anmälan (Viktig information):

  • Anmälan görs endast här via vår hemsida.
  • Det är viktigt att läsa all information innan man anmäler sig!
  • Plats reserveras i den ordning anmälningarna tas emot.
  • Viktigt! Om du inte erhåller ett autosvar på din anmälan inom kort ber vi dig att försöka igen. Kollar gärna också att din e-mail adress är rätt i svars-mailet så slipper vi problem med det.
  • Får man inget svar på anmälan inom 7 dagar eller har andra frågor så kontakta Daniela på mail info@danielasdansskola.se eller på telefon 0738060757.
  • Glöm inte att ange rätt e-mail adress i anmälan!