Schema VT 2016 – Tibro

Schema för vårterminen 2016!

info-anmalanHöstterminen börjar v.36 och slutar v.49 med uppehåll v.44(höstlov).

Alla kurser är 13 gånger! Höstterminen avslutas med dansshow på Biograf Vintergatan.

Observera! Om du inte erhåller ett autosvar på din anmälan inom kort ber vi dig att försöka igen. Kollar gärna också att din e-mail adress är rätt i svars-mailet så slipper vi problem med det.

logo

 

 

 

Tisdagar

 • kl.17:00-17:30 Barnbalett född 10-11 800kr Daniela/Ajla

 • kl.17:30-18:30 Balett Mellan 11-14år 980kr Daniela/Ajla

 • kl.18:30-19:00 Tåspets Mellan 11-14år 400kr Daniela/Ajla

 • kl.19:00-20:00 Balett Avancerad Tonår 980kr Daniela

 • kl.20:00-20:30 Tåspets Avancerad Tonår 400kr Daniela

Torsdagar

 • kl.17:00-17:30 Showkids född 08-09 nybörjare 800kr Daniela/Ajla

 • kl.17:30-18:15 Showdans fortsättning född 04-05 880kr Daniela/Ajla

 • kl.18:15-19:15 Jazz Tonår Avancerad 980kr Daniela

 • kl.19:15-20:15 Jazz Mellan född 01-02-03 980kr Daniela/Ajla

Söndagar

 • kl.14:00-14:45 Barnbalett född 09-10 850kr Lovisa/Daniela

 • kl.14:45-15:30 Balett nybörjare/Fortsättning född 06-07-08 850kr Lovisa/Daniela

 • kl.15:30-16:15 Showkids nybörjare/Fortsättning född 06-07-08 850kr Lovisa/Daniela

 • kl.16:15-17:00 Balett fortsättning född 04-05-06 880kr Lovisa/Daniela

 • kl.17:00-17:30 Tåspets fortsättning född 04-05-06 400kr Lovisa/Daniela

Åldersindelning:

För att undervisningen ska bli så bra som möjligt är vi noga med att åldersindelningarna efterföljs. Det är inte tillåtet att anmäla sig till en äldre grupp än den man tillhör. Uppflyttning till äldre grupper görs endast på godkännande och rekommendation av Daniela Cartela. Barnen mår bäst av att skynda långsamt!

Betalning
Terminsavgiften ska vara betald innan den andra lektionen!
Betalning görs på Bankgiro nr: 633-9550 eller kontant vid första lektionen. Vid Bankgirobetalning MÅSTE elevens namn och kurs alltid anges som referens (meddelande).

Vid anmälan gäller hela kursavgiften och skall betalas även om frånvaro vid första lektion!

Betalningspåminnelse
Vid försenad inbetalning debiteras 50 kr i påminnelseavgift vid varje skriftlig betalningspåminnelse (Lag 1981:739). Efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso.

Prova på
Vill man ”prova på” första gågen kan man göra det i mån av plats och betalar då för den lektionen (80 kr) kontant innan lektionen. Detta dras av från kursavgiften om man vill fortsätta kursen.
OBS! För att ”prova på” ska man inte anmäla sig på hemsidan!!! Ingen prova på efter tredje kursveckan!

Rabatter

Familjerabatt (Skrivna på samma adress)
– Dansa 3 kurser och få 3:e kursen till ½ priset (gäller den billigaste kursen).
– Dansa 4 kurser och få 4:e gratis (gäller den billigaste kursen).

Alla rabatter gäller bara för betalningen i tid (innan andra lektion).

Avbokning/Återbetalning:
Avbokning från kurs kan göras kostnadsfritt innan kursstart.
Från och med andra kurstillfället är anmälan bindade.
Avbokar man inte sin plats innan andra lektionen, står man kvar som anmäld och blir betalningsskyldig för hela kursen.
Betald kursavgift återbetalas enbart efter andra kurstillfället vid skada eller sjukdom som gör att man inte kan fullfölja kursen och då vid uppvisande av läkarintyg.
Annan frånvaro berättigar inte till återbetalning av kursavgiften.
Danielas Dansskola förbehåller sig rätten till sammanslagning av grupper, ändringar av dag eller tid om så blir nödvändigt. Minimum 10 elever per grupp!

Lokal:
Kultur & Fritids huset Humlan på Hagagatan 6.
Se bilder på lokal och karta

Anmälan (Viktigt information):

 • Anmälan görs endast här via vår hemsida.
 • Det är viktigt att läsa all information innan man anmäler sig!
 • Plats reserveras i den ordning anmälningarna tas emot.
 • Viktigt! Om du inte erhåller ett autosvar på din anmälan inom kort ber vi dig att försöka igen. Kollar gärna också att din e-mail adress är rätt i svars-mailet så slipper vi problem med det.
 • Får man inget svar på anmälan inom 7 dagar eller har andra frågor så kontakta Daniela på mail info@danielasdansskola.se eller på telefon 0738060757.
 • Glöm inte att ange rätt e-mail adress i anmälan!