Schema VT – Karlsborg

Schema för vårterminen 2014!info-anmalan

Vårterminen börjar v.5 och slutar v.20 med uppehåll v.7 (Sportlov) och v.16 (Påsklov 15/4-20/4), måndag v.17 (21 april) och torsdag v.18 (1 maj)

 

Måndagar

16:30-17:10 Barnbalett född 09-10 700 kr (14 ggr)
17:15-18:00  Showkids          född 04-05             850 kr (14 ggr)
Se kombirabatt med balett ons!
18:10-18:55 Showdans född 02-03 850 kr (14 ggr)
19:00-20:00 Zumba från 14 år 700 kr (14 ggr) eller drop-in 80 kr
(igen platsgaranti) – Se kombirabatt!

Onsdagar

16:30-17:10 Balett född 06-07-08 700 kr (14 ggr)
Se kombirabatt med Showkids mån eller ons!
17:15-18:00 Showkids född 06-07 850 kr (14 ggr)
Se kombirabatt med balett ons!
18:10-18:55 Jazz född från 01 850 kr (14 ggr)
19:00-20:00 Zumba Toning från 14 år 700 kr (14 ggr) eller drop-in 80 kr
(igen platsgaranti) – Se kombirabatt! 

Söndagar

15:40-17:25 Balett Fortsättning 6-8 år  850 kr (14 ggr)
16:30-17:30 Zumba   från 14 år 700 kr (14 ggr) eller drop-in 80 kr
(igen platsgaranti) – Se kombirabatt!

Åldersindelning:
För att undervisningen ska bli så bra som möjligt är vi noga med att åldersindelningarna efterföljs.
Det är inte tillåtet att anmäla sig till en äldre grupp än den man tillhör. Uppflyttning till äldre grupper görs endast på godkännande och rekommendation av Daniela Cartela. Barnen mår bäst av att skynda långsamt!

Betalning
Terminsavgiften ska vara betalt innan den andra lektionen!
Betalning görs på Bankgiro nr: 633-9550 eller kontant vid första lektionen. Vid Bankgirobetalning MÅSTE elevens namn och kurs alltid anges som referens (meddelande).

Vid anmälan gäller hela kursavgiften och skall betalas även om frånvaro vid första lektion!

Betalningspåminnelse
Vid försenad inbetalning debiteras 50 kr i påminnelseavgift vid varje skriftlig betalningspåminnelse (Lag 1981:739). Efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso.

Prova på (gäller bara Balett, Showkids och Showdans)
Vill man ”prova på” första gågen kan man göra det i mån av plats och betalar då för den lektionen (80 kr) kontant innan lektionen. Detta dras av från kursavgiften om man vill fortsätta kursen.
OBS! För att ”prova på” ska man inte anmäla sig på hemsidan!!! Ingen ”prova på” efter vecka 10!

Zumba
Bara Zumba lektionerna kommer att vara öppna för drop-in (80 kr)men ger ingen platsgaranti och ingen föranmälan krävs på drop-in.

Om man har betalt hela kursavgiften på Zumba (700 kr) och missar några gånger får man ”dansa igen” någon annan dag under terminen.

OBS! Tänk på att Zumba räknas som friskvård och att många företag ersätter sina anställda för terminsavgiften!

Rabatter

Kombirabatt: Dansa två Zumba för 1200 kr/termin
Kombirabatt: Dasa balett och showkids för 1400 kr/termin

Familjerabatt (Skrivna på samma adress)
– Dansa 3 kurser och få 3:e kursen till ½ priset (gäller den billigaste kursen).
– Dansa 4 kurser och få 4:e gratis (gäller den billigaste kursen).

Ex: Två Zumba + 1 Showkids = 1825 kr/termin

Alla rabatter gäller bara för betalningen i tid (innan andra lektion).

Avbokning/Återbetalning:
Avbokning från kurs kan göras kostnadsfritt innan kursstart.
Från och med andra kurstillfället är anmälan bindade.
Avbokar man inte sin plats innan andra lektionen, står man kvar som anmäld och blir betalningsskyldig för hela kursen.
Betald kursavgift återbetalas enbart efter andra kurstillfället vid skada eller sjukdom som gör att man inte kan fullfölja kursen och då vid uppvisande av läkarintyg.
Annan frånvaro berättigar inte till återbetalning av kursavgiften.
Danielas Dansskola förbehåller sig rätten till sammanslagning av grupper, ändringar av dag eller tid om så blir nödvändigt. Minimum 10 elever per grupp!

Lokal:
Moliden (”pingisrummet”)
Se bilder på lokal och karta

Anmälan:
Anmälan görs endast här via vår hemsida.
Det är viktigt att läsa all information innan man anmäler sig!
Plats reserveras i den ordning anmälningarna tas emot. Får man inget svar på anmälan inom 7 dagar eller har andra frågor så kontakta Daniela på mail info@danielasdansskola.se eller på telefon 0738060757. Glöm inte att ange rätt e-mail adress i anmälan.

Man får anmäla sig senast vecka 10 och då betalar man fortfarande hela kursavgiften.

Anmälan för vårterminen är nu stängd.