Schema VT – Tibro

Schema för vårterminen 2014!info-anmalan

Vårterminen börjar v.5 och slutar v.20 för dom som dansar tisdagar och v.21 för dom som dansar torsdagar med uppehåll v.7 (Sportlov), v.16 (Påsklov) och 1 Maj.

logo

 

 

 

Tisdagar

16:40-17:25 Showkids född 06-07 Nybörjare/Fortsättning 850 kr (14 ggr)
17:30-18:30 Balett född 01-02-03 Fortsättning 970 kr (14 ggr)
18:30-19:00 Tåspets född 01-02-03 Nybörjare/Fortsättning 350 kr (14 ggr)
19:00-20:00 Balett Tonår Mellan/Avancerad 1070 kr (14 ggr) 
20:00-20:30 Tåspets Tonår Mellan 350 kr (14 ggr)

 Torsdagar

16:10-16:40 Barnbalett född 09-10 650 kr (14 ggr)
16:40-17:20 Barnbalett född 08-07 Nybörjare/Fortsättning 700 kr (14 ggr)
17:20-18:05 Balett född 04-05-06 Nybörjare/Fortsättning 850 kr (14 ggr)
Se kombirabatt med Showkids tors!
18:10-18:55 Showkids född 04-05 Nybörjare/Fortsättning 850 kr (14 ggr)
Se kombirabatt med Balett tors!  
19:00-19:45 Showdans född 01-02-03 Nybörjare/Fortsättning 850 kr (14 ggr)
Se kombirabatt med Balett och Tåspets Nybörjare!
19:50-20:35 Jazz Tonår Mellan 900 kr (14 ggr)
Se kombirabatt med Balett och Tåspets Mellan!

Åldersindelning:
För att undervisningen ska bli så bra som möjligt är vi noga med att åldersindelningarna efterföljs. Det är inte tillåtet att anmäla sig till en äldre grupp än den man tillhör. Uppflyttning till äldre grupper görs endast på godkännande och rekommendation av Daniela Cartela. Barnen mår bäst av att skynda långsamt!

Betalning
Terminsavgiften ska vara betald innan den andra lektionen!
Betalning görs på Bankgiro nr: 633-9550 eller kontant vid första lektionen. Vid Bankgirobetalning MÅSTE elevens namn och kurs alltid anges som referens (meddelande).

Vid anmälan gäller hela kursavgiften och skall betalas även om frånvaro vid första lektion!

Betalningspåminnelse
Vid försenad inbetalning debiteras 50 kr i påminnelseavgift vid varje skriftlig betalningspåminnelse (Lag 1981:739). Efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso.

Prova på
Vill man ”prova på” första gågen kan man göra det i mån av plats och betalar då för den lektionen (80kr) kontant innan lektionen. Detta dras av från kursavgiften om man vill fortsätta kursen.
OBS! För att ”prova på” ska man inte anmäla sig på hemsidan!!! Ingen ”prova på” efter vecka 10!

Rabatter
Kombirabatt: Balett + Showkids torsdagar 1400 kr
Kombirabatt: Balett Fortsättning + Tåspets tisdagar + Showdans torsdagar 1800 kr
Kombirabatt: Balett Mellan + Tåspets tisdagar + Jazz torsdagar 1900 kr

Familjerabatt (Skrivna på samma adress)
– Dansa 3 kurser och få 3:e kursen till ½ priset (gäller den billigaste kursen).
– Dansa 4 kurser och få 4:e gratis (gäller den billigaste kursen).

Alla rabatter gäller bara för betalningen i tid (innan andra lektion).

Avbokning/Återbetalning:
Avbokning från kurs kan göras kostnadsfritt innan kursstart.
Från och med andra kurstillfället är anmälan bindade.
Avbokar man inte sin plats innan andra lektionen, står man kvar som anmäld och blir betalningsskyldig för hela kursen.
Betald kursavgift återbetalas enbart efter andra kurstillfället vid skada eller sjukdom som gör att man inte kan fullfölja kursen och då vid uppvisande av läkarintyg.
Annan frånvaro berättigar inte till återbetalning av kursavgiften.
Danielas Dansskola förbehåller sig rätten till sammanslagning av grupper, ändringar av dag eller tid om så blir nödvändigt. Minimum 10 elever per grupp!

Lokal:
Kultur & Fritids huset Humlan på Hagagatan 6.
Se bilder på lokal och karta

Anmälan:
Anmälan görs endast här via vår hemsida.
Det är viktigt att läsa all information innan man anmäler sig!
Plats reserveras i den ordning anmälningarna tas emot. Får man inget svar på anmälan inom 7 dagar eller har andra frågor så kontakta Daniela på mail info@danielasdansskola.se eller på telefon 0738060757. Glöm inte att ange rätt e-mail adress i anmälan.

Man får anmäla sig senast vecka 10 och då betalar man fortfarande hela kursavgiften.

Anmälan för vårterminen är nu stängd.